Máy tán sỏi hệ niệu

ESWL-108
Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kí... Còn hàng
[Liên hệ giá]
Máy tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kí... Còn hàng
[Liên hệ giá]
Máy tán sỏi ngược dòng bằng Lazer Còn hàng
[Liên hệ giá]